app logo
Login button

Znajdź zaufanego prawnika w kilka minut

Na Dzwoni Adwokat znajdziesz idealnego prawnika dla siebie spośród dziesiątek specjalizacji.

W czym szukasz pomocy?
Zawód
Wpisz miasto...
Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego lub euro
  • Hot Topic
  • Prawo bankowe i papierów wartościowych
Wojciech Dudek
Wojciech Dudek

Kancelaria Adwokacka Wojciech Dudek

Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego lub euro

Czy kredytobiorcy ,,frankowi'' mogą liczyć na to, że otrzymają w Sądzie wstrzymanie płatności rat? Zgodnie z art. 730 ¹ § 1 KPC udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie zaś z art. 730 ¹ § 3 KPC przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Niestety kredytobiorcy nie mogą jednak podjąć samodzielnej decyzji o zaprzestaniu spłat, gdyż takie zachowanie – zgodnie z postanowieniami umowy, spowodować może wypowiedzenie umowy przez Bank, wpisanie ich do właściwych rejestrów dłużników, nadto rozpoczęcie czynności windykacyjnych, które po za wymiarem finansowym z pewnością mogą narazić moich Mocodawców na konieczność konfrontacji z przedstawicielami Banku, a także przetwarzania ich danych osobowych np. przez odpowiednie firmy windykacyjne. Jak wskazano wyżej - interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przepis ten powinien być wykładany w sposób zapewniający maksymalne zastosowanie regulacji płynących z prawa europejskiego w tym Dyrektywy 93/13, której implementacją są polskie przepisy art. 385(1) i następne kc. Rozważane regulacje zmierzają do zaniechania stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych postanowień umownych, w tym do zapewnienia pełnej restytucji świadczeń spełnionych na podstawie takich warunków (por wyrok TSUE w sprawie C-154/15). W wyroku C-407/18 TSUE wskazał, że niezgodne z przepisami powołanej dyrektywy są regulacje krajowe, które uniemożliwiają sądowi zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zbadania podniesionych przez konsumenta zarzutów abuzywności umowy. Skoro zgodnie z powołanym orzeczeniem dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia konsumenta poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wykonania potencjalnie abuzywnych postanowień umowy, to tym bardziej dopuszczalne jest czasowe wstrzymanie wykonywania umowy tego rodzaju. Podsumowując kredytobiorcy jak najbardziej mogą liczyć się z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o wstrzymanie płatności rat. Najczęściej będzie to możliwe w ramach złożonego powództwa o ustalenie nieważności umowy ,,frankowe'' czy w ,,Euro'' . Z doświadczenia kancelarii wynika, że prawidłowo wypełniony wniosek może zostać rozpatrzony nawet i w dwa tygodnie od chwili złożenia sprawy do Sądu. Nic nie stoi aby tego typu wniosek został złożony w trakcie trwania sprawy. Zachęca także poziom opłaty sądowej, która wynosi 100 zł. Wojciech Dudek A d w o k a t

Więcej

Jak działa nasza platforma?

Wiedza, nowości, ciekawostki!

#PiszeAdwokat

Szukaj, czytaj i dziel się opinią z nami oraz twórcami treści.

Zobacz wszystkie artykuły

Dzwoni Adwokat wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej aplikacji internetowej, wyrażasz zgodę na naszą polityką prywatności i polityke plików coookies